Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt Erasmus+

Miło nam poinformować, że złożony przez nas w lutym  wniosek projektowy  został zaakceptowany w ramach europejskiego programu  Erasmus + i nasza szkoła otrzymała grant na jego realizację. Projekt nosi tytuł „Komunikacja i środowisko ponad wszystko! ” i podczas 18 miesięcy jego trwania  będziemy współpracować ze szkołami z Macedonii  i Hiszpanii.  Z przyznanych środków odbędzie się wymiana uczniów – wyjazd do Macedonii, jak również przyjęcie uczniów ze szkoły zagranicznej w Polsce. Oprócz tego w projekcie przewidziano szereg działań na terenie szkół. W związku z naszym projektem Leśna Szkoła wybraliśmy do współpracy szkoły o podobnych zainteresowaniach. Celem jest wymiana dobrych praktyk, obserwacja działań i wdrażanie ich w naszej szkole. Projekt uwzględnia zrównoważone środowiskowo i odpowiedzialne praktyki oraz edukację przez praktykę (obserwacja przyrody i integrację poprzez wspólne sadzenie i pielęgnacja ogrodu)- pomaga w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Zaplanowane działania będą rejestrowane na bieżąco na portalu e-twinning oraz w Kąciku Erasmusa na terenie szkoły.

Przyznane europejskie środki wykorzystamy również na doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli. Uczestnictwo w szkoleniach zagranicznych da nam możliwość odświeżenia i sprawdzenia umiejętności językowych. Kadra dydaktyczna zdobędzie nowe doświadczenia, jak również  poznają ideę CLIL (  CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego).

W projekt zaangażowanych będzie wielu nauczycieli szkolnych. Projekt przyczyni się również do współpracy ze szkołami europejskimi, a tym samym do budowy europejskiego wizerunku szkoły.

Co to jest program Erasmus+?

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2021–2027.

Jego całkowity budżet wynosi ponad 28 miliardów euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. W ramach programu uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wymianach międzynarodowych i wielu ciekawych działaniach na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Wszystkie działania projektowe są finansowane ze środków Unii Europejskiej i będą bezpłatne dla uczestników.

Jakie szkoły wezmą udział w naszym projekcie?

Instytucje z nami współpracujące  to

  • Szkoła w Republice Północnej Macedonii OOU "Dobre Jovanoski" Prilep
  • Szkoła w Hiszpanii COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL YPRIMARIA CRISTO DEL CONSUELO

Oraz instytucje szkolące nauczycieli:

  • Executive Training Institute Ltd na Malcie.
  • Teachersrise Mobility and cooperation SRL a socio unico we Włoszech

Jakie są cele projektu?

Wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych uczniów.

W zakresie podnoszenia kompetencji uczniów mamy na myśli:

  • komunikowanie się z uczniami z innych krajów w celu doskonalenia umiejętności językowych,
  • pracę w zespołach, dzielenie się wiedzą z zakresu przyszłej pracy w „Leśnej Szkole”,
  • wymianę doświadczeń,
  • doskonalenie wykorzystania szeregu mediów i programów nauczania w projektach studenckich,
  • otwieranie umysłów naszych uczniów na konteksty międzykulturowe poza własnym krajem, również poprzez życie w rodzinach goszczących i używanie języka angielskiego na co dzień.

Kogo zapraszamy projektu?

    Uczniów w wieku 12-15 lat – otwartych, zaangażowanych i lubiących uczyć się języka angielskiego

Wierzymy, że projekt ,,Komunikacja i środowisko ponad wszystko!” będzie wspaniałym doświadczeniem dla naszych uczniów i całej społeczności szkolnej oraz, że jego idee i rezultaty dotrą do szerszego grona odbiorców i przyniosą wiele korzyści zarówno szkołom zaangażowanym w projekt jak i społeczności lokalnej. Udział w międzynarodowym projekcie z pewnością wpłynie na edukację obywatelską i świadomość kulturową uczniów naszej szkoły, nauczy ich postaw tolerancji i otwartości wobec innych narodowości, poszerzy horyzonty, jak również zmotywuje do nauki języków obcych. Właśnie dlatego nasi nauczyciele podejmują innowacyjne działania w ramach projektu ERASMUS + .