Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica szkolna


Nauczyciele świetlicy:

p. Liliana Ciszewska

p. Dorota Chochlewicz-Rapalska

p.  Elżbieta Stańczak

p. Barbara Ciszewska

p. Anna Reszka-Lesiak

p. Ilona Woźniak

Godziny pracy:

poniedziałek: 7.00 - 17.30

wtorek: 7.00 - 17.30

środa: 7.00 - 17.30

czwartek: 7.00 - 17.30

piątek: 7.00 - 17.30

Regulamin świetlicy

  1. Osoba uprawniona do odbioru dziecka ze świetlicy poświadcza własnym podpisem godzinę odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na kartach odbioru.
  2. W przypadku niemożności osobistego odbioru dziecka, rodzic/opiekun pozostawia w szkole pisemne upoważnienie z danymi osobowymi osoby odbierającej.
  3. Raz odebrane ze świetlicy przez opiekuna dziecko, nie może być ponownie przyprowadzone tego dnia do szkoły.
  4. Wyjątkowe sytuacje związane z przyprowadzeniem, odbiorem i pobytem ucznia wykraczające poza regulamin świetlicy należy zgłaszać wychowawcy świetlicy.
  5. Rozmowy i konsultacje rodziców z wychowawcami świetlicy mogą odbywać się jedynie w czasie, gdy nauczyciel nie jest zaangażowany w zajęcia świetlicowe, najlepiej podczas przerw między lekcjami.
  6. Uczniowie klas I – III przyprowadzani są do świetlicy przez wychowawców oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, którzy mają obowiązek podać wychowawcy świetlicy kogo przyprowadzają i jaką ilość dzieci.
  7. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za: - dziecko nieodebrane ze świetlicy po godzinie 17:30; - ucznia klas IV – VI, które nie zgłosiło się do świetlicy po zakończonych zajęciach lekcyjnych lub zajęciach dodatkowych; - zniszczone przez dziecko mienie szkoły.
  8. Uczeń zobowiązany jest do: - stosowania zwrotów grzecznościowych; - zgłoszenia się do wychowawcy świetlicy w celu odnotowania swojej obecności; - pozostawienia plecaka przed świetlicą w należytym porządku; - włączenia się do zajęć prowadzonych przez nauczyciela; - nie przeszkadzania innym podczas zabawy i nauki; - porządkowania sali świetlicowej po zabawie i nauce; - odpowiedzialnego użytkowania gier, sprzętu sportowego, artykułów plastycznych i innych rzeczy w czasie zajęć świetlicowych; - spożywania posiłku w wyznaczonym miejscu; - zgłoszenia i uzyskania zgody od wychowawcy świetlicy na wyjście na lekcje, zajęcia dodatkowe, do sklepiku, toalety i inne miejsca w szkole; - pobytu na korytarzu podczas przerw (uczeń znajduje się wówczas pod opieką nauczyciela dyżurującego).
  9. Zobowiązuje się całą społeczność szkoły do utrzymania czystości w salach świetlicowych - uczniów; - nauczycieli; - pozostałych pracowników szkoły.
  10. Świetlica duża na parterze jest sprzątana po przerwach obiadowych przez personel pomocniczy.