Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica szkolna


Nauczyciele świetlicy:

p. Dorota Chochlewicz-Rapalska

p.  Elżbieta Stańczak

p. Angelika Gamrowska

p. Anna Reszka-Lesiak

p. Liliana Ciszewska

p. Ewa Krasnopolska

Godziny pracy:

poniedziałek: 7.00 - 17.30

wtorek: 7.00 - 17.30

środa: 7.00 - 17.30

czwartek: 7.00 - 17.30

piątek: 7.00 - 17.30

Regulamin świetlicy

  1. Osoba uprawniona do odbioru dziecka ze świetlicy poświadcza własnym podpisem godzinę odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na kartach odbioru.
  2. W przypadku niemożności osobistego odbioru dziecka, rodzic/opiekun pozostawia w szkole pisemne upoważnienie z danymi osobowymi osoby odbierającej.
  3. Raz odebrane ze świetlicy przez opiekuna dziecko, nie może być ponownie przyprowadzone tego dnia do szkoły.
  4. Wyjątkowe sytuacje związane z przyprowadzeniem, odbiorem i pobytem ucznia wykraczające poza regulamin świetlicy należy zgłaszać wychowawcy świetlicy.
  5. Rozmowy i konsultacje rodziców z wychowawcami świetlicy mogą odbywać się jedynie w czasie, gdy nauczyciel nie jest zaangażowany w zajęcia świetlicowe, najlepiej podczas przerw między lekcjami.
  6. Uczniowie klas I – III przyprowadzani są do świetlicy przez wychowawców oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, którzy mają obowiązek podać wychowawcy świetlicy kogo przyprowadzają i jaką ilość dzieci.
  7. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za: - dziecko nieodebrane ze świetlicy po godzinie 17:30; - ucznia klas IV – VI, które nie zgłosiło się do świetlicy po zakończonych zajęciach lekcyjnych lub zajęciach dodatkowych; - zniszczone przez dziecko mienie szkoły.
  8. Uczeń zobowiązany jest do: - stosowania zwrotów grzecznościowych; - zgłoszenia się do wychowawcy świetlicy w celu odnotowania swojej obecności; - pozostawienia plecaka przed świetlicą w należytym porządku; - włączenia się do zajęć prowadzonych przez nauczyciela; - nie przeszkadzania innym podczas zabawy i nauki; - porządkowania sali świetlicowej po zabawie i nauce; - odpowiedzialnego użytkowania gier, sprzętu sportowego, artykułów plastycznych i innych rzeczy w czasie zajęć świetlicowych; - spożywania posiłku w wyznaczonym miejscu; - zgłoszenia i uzyskania zgody od wychowawcy świetlicy na wyjście na lekcje, zajęcia dodatkowe, do sklepiku, toalety i inne miejsca w szkole; - pobytu na korytarzu podczas przerw (uczeń znajduje się wówczas pod opieką nauczyciela dyżurującego).
  9. Zobowiązuje się całą społeczność szkoły do utrzymania czystości w salach świetlicowych - uczniów; - nauczycieli; - pozostałych pracowników szkoły.
  10. Świetlica duża na parterze jest sprzątana po przerwach obiadowych przez personel pomocniczy.