Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja i wizja

Misja

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie:

 • przygotowujemy ucznia do dalszego etapu kształcenia – wyposażamy go w umiejętności i wiadomości, pozwalające mu z sukcesem kontynuować naukę w gimnazjum;
 • dbamy, aby uczniowie czuli się bezpiecznie, szanowali własne zdrowie, uprawiali sporty;
 • staramy się, aby uczeń był komunikatywny, dokonywał trafnych wyborów i był przygotowany do życia w społeczeństwie;
 • dbamy o przyjazne relacje między uczniami, nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • motywujemy uczniów do samorealizacji i samokształcenia;
 • staramy się, aby uczeń znał i stosował zasady moralne i zasady kultury osobistej;
 • rozwijamy zainteresowania uczniów poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych, konkursy, rajdy, wycieczki, imprezy kulturalne i rekreacyjno-sportowe, edukację muzyczną, teatralną i filmową;
 • umożliwiamy uczniom korzystanie z różnych technik informacyjnych;
 • chcemy, aby uczniowie byli przygotowani do życia we współczesnym świecie, byli też wiadomi zagrożeń cywilizacyjnych;
Wizja

Jesteśmy szkołą przyjazną dziecku, otwartą na jego potrzeby. Szanujemy siebie wzajemnie, jesteśmy tolerancyjni i kulturalni; przestrzegamy normy współżycia społecznego. Dbamy o przyjazną i twórczą atmosferę zajęć edukacyjnych.

Działania wychowawców i rodziców są spójne , opierają się na uzgodnionym systemie wartości.

Nauczyciele tworzą zespół ludzi kompetentnych, kreatywnych i planujących doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.

Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym, współpracuje z instytucjami wspierającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Usytuowanie w otulinie Lasu Łagiewnickiego, z daleka od miejskiego zgiełku, sprzyja dbałości o fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo uczniów.

Naszą szkołę opuszcza Absolwent, który:

 • jest przygotowany do kontynuacji nauki w następnym etapie kształcenia,
 • umie się uczyć,
 • potrafi zaplanować, organizować i oceniać własną naukę,
 • zna swoje mocne i słabe strony,
 • potrafi komunikować się z otoczeniem,
 • zna podstawowe normy współżycia i przestrzega je,
 • wartościuje zachowanie własne i innych,
 • współpracuje z innymi,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • dba o zdrowie fizyczne i psychiczne własne i innych,
 • szanuje i troszczy się o środowisko naturalne,
 • szanuje własność swoją, szkoły i innych.