Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja i wizja

Misja

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie:

 • przygotowujemy ucznia do dalszego etapu kształcenia – wyposażamy go w umiejętności i wiadomości, pozwalające mu z sukcesem kontynuować naukę w gimnazjum;
 • dbamy, aby uczniowie czuli się bezpiecznie, szanowali własne zdrowie, uprawiali sporty;
 • staramy się, aby uczeń był komunikatywny, dokonywał trafnych wyborów i był przygotowany do życia w społeczeństwie;
 • dbamy o przyjazne relacje między uczniami, nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • motywujemy uczniów do samorealizacji i samokształcenia;
 • staramy się, aby uczeń znał i stosował zasady moralne i zasady kultury osobistej;
 • rozwijamy zainteresowania uczniów poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych, konkursy, rajdy, wycieczki, imprezy kulturalne i rekreacyjno-sportowe, edukację muzyczną, teatralną i filmową;
 • umożliwiamy uczniom korzystanie z różnych technik informacyjnych;
 • chcemy, aby uczniowie byli przygotowani do życia we współczesnym świecie, byli też wiadomi zagrożeń cywilizacyjnych;
Wizja

Jesteśmy szkołą przyjazną dziecku, otwartą na jego potrzeby. Szanujemy siebie wzajemnie, jesteśmy tolerancyjni i kulturalni; przestrzegamy normy współżycia społecznego. Dbamy o przyjazną i twórczą atmosferę zajęć edukacyjnych.

Działania wychowawców i rodziców są spójne , opierają się na uzgodnionym systemie wartości.

Nauczyciele tworzą zespół ludzi kompetentnych, kreatywnych i planujących doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.

Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym, współpracuje z instytucjami wspierającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Usytuowanie w otulinie Lasu Łagiewnickiego, z daleka od miejskiego zgiełku, sprzyja dbałości o fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo uczniów.

Naszą szkołę opuszcza Absolwent, który:

 • jest przygotowany do kontynuacji nauki w następnym etapie kształcenia,
 • umie się uczyć,
 • potrafi zaplanować, organizować i oceniać własną naukę,
 • zna swoje mocne i słabe strony,
 • potrafi komunikować się z otoczeniem,
 • zna podstawowe normy współżycia i przestrzega je,
 • wartościuje zachowanie własne i innych,
 • współpracuje z innymi,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • dba o zdrowie fizyczne i psychiczne własne i innych,
 • szanuje i troszczy się o środowisko naturalne,
 • szanuje własność swoją, szkoły i innych.