Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Samorząd klas I - III

Przewodniczący

Maksymilian Zdzieszyński

Regulamin

Postanowienia ogólne:

  • W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski.

  • Mały Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas 1-3.

  • Do organów  Małego Samorządu należą klasowe samorządy uczniowskie. 

Struktura organizacyjna  Małego Samorządu
  • Klasowe samorządy uczniowskie składają się zazwyczaj z trójki uczniów.

  • Kadencja klasowych samorządów uczniowskich trwa jeden rok lub dłużej, w zależności od decyzji uczniów danej klasy.

  • Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac samorządu, doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską, inspiruje uczniów do działań i nadzoruje je. Współpracuje z opiekunem samorządu szkolnego, dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców.

  • Klasowe samorządy uczniowskie biorą udział w spotkaniach Małego Samorządu i przekazują informacje z narad pozostałym uczniom w swoich klasach.

Kompetencje Małego Samorządu
  • Mały Samorząd Uczniowski jest miejscem swobodnej ekspresji, w której jest respektowane prawo do wolności wyrażania swoich myśli i przeżyć, miejscem, gdzie żaden wysiłek dziecka nie zostanie zlekceważony i przekreślony.

  • Mały Samorząd może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły jego opiekunowi i dyrekcji szkoły.

  • Mały Samorząd ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców.

 Postanowienia końcowe:

Regulamin Małego Samorządu jest zgodny z regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Statutem Szkoły.