Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Samorząd klas I - III

Przewodniczący

Antek Bański - kl. III a

Zastępcy przewodniczącego

Maks Zdzieszyński - kl. II a

Marysia Olejniczak - kl. III a


Regulamin

Postanowienia ogólne:

  • W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski.

  • Mały Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas 1-3.

  • Do organów  Małego Samorządu należą klasowe samorządy uczniowskie. 

Struktura organizacyjna  Małego Samorządu
  • Klasowe samorządy uczniowskie składają się zazwyczaj z trójki uczniów.

  • Kadencja klasowych samorządów uczniowskich trwa jeden rok lub dłużej, w zależności od decyzji uczniów danej klasy.

  • Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac samorządu, doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską, inspiruje uczniów do działań i nadzoruje je. Współpracuje z opiekunem samorządu szkolnego, dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców.

  • Klasowe samorządy uczniowskie biorą udział w spotkaniach Małego Samorządu i przekazują informacje z narad pozostałym uczniom w swoich klasach.

Kompetencje Małego Samorządu
  • Mały Samorząd Uczniowski jest miejscem swobodnej ekspresji, w której jest respektowane prawo do wolności wyrażania swoich myśli i przeżyć, miejscem, gdzie żaden wysiłek dziecka nie zostanie zlekceważony i przekreślony.

  • Mały Samorząd może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły jego opiekunowi i dyrekcji szkoły.

  • Mały Samorząd ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców.

 Postanowienia końcowe:

Regulamin Małego Samorządu jest zgodny z regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Statutem Szkoły.