Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W roku szkolnym 2022/2023 otrzymaliśmy dotację w kwocie 57 000 zł na utworzenie punktu dydaktycznego przy naszej szkole w ramach konkursu "Ekopracownie", zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl. Dzięki uzyskanym funduszom mogliśmy zrealizować wytyczone cele projektowe. Teren, który przeznaczyliśmy do założenia punktu dydaktycznego “Leśna szkoła” to obszar o powierzchni ok. 6000 mkw. Jest to cała północna część szkolnego terenu. Obszar, ten rozpoczyna się od zachodniej granicy działki, ciągnie się za budynkiem - salą gimnastyczną, Orlikiem aż do wschodniego ogrodzenia. Dzięki wsparciu finansowemu utworzyliśmy ścieżkę edukacyjną wkomponowaną w naturalne środowisko. Wykorzystaliśmy również pagórkowate ukształtowanie terenu znajdujące się za budynkiem szkoły. Teren ten porośnięty jest licznymi, starymi drzewami. Spotkać tam można buk zwyczajny, topolę zwyczajną, robinię akacjową, lipę drobnolistną, kasztanowiec zwyczajny oraz głóg jednoszyjkowy Po wnikliwej inwentaryzacji zaobserwowaliśmy złocień pospolity, fiołek wonny, czosnek pospolity, rannik, glistnik jaskółcze ziele, kopytnik pospolity, brusznicę, jasnotę purpurową, babkę lancetowatą oraz jeżynę brusznicę. Teren przeznaczony do założenia punktu dydaktycznego był w zupełności pozbawiony infrastruktury technicznej. Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Łodzi wyposażyliśmy go w niezbędne elementy edukacyjne i rekreacyjne. Nasz punkt dydaktyczny rozpoczyna się od ogrodu doświadczalnego w skrzyniach oraz ziołowych spirali. Jest to miejsce szczególnie ważne dla naszych najmłodszych uczniów. Prowadzimy w nim uprawy różnych odmian ziół, warzyw, owoców oraz kwiatów. Dzięki dotacji zakupiliśmy również niezbędne narzędzia ogrodowe, nasiona, tabliczki znamionowe do oznaczania gatunków roślin, lupy, lornetki. Teren został zabezpieczony agrotkaniną oraz żwirem. Obok skrzyń posadzone zostały gildie drzew i krzewów owocowych. Spotkać tam można agrest, malinę, borówkę, jeżynę, porzeczkę, jabłoń, gruszę, morwę, śliwę oraz wiśnię. Do podlewania roślin używamy wody opadowej, którą pobieramy z zakupionego z dotacji zbiornika zamontowanego do rynny. W niedalekiej odległości powstał ogród deszczowy z małym zbiornikiem wodnym. Prace nad tą częścią punktu dydaktycznego były niezwykłym przedsięwzięciem. Dzięki wsparciu społeczności szkolnej, przede wszystkim panu Łukaszowi Rynkartowi zostały poprowadzone w tym miejscu prace z ciężkim sprzętem. Teren został przygotowany wedle zasady tworzenia ogrodów deszczowych, tak aby zbierał i filtrował wodę opadową. Wykorzystaliśmy do tego celu zakupione z dotacji żwiry, kamienie o różnej frakcji. Całość dzięki dużym głazom, otoczakom, roślinom, zakupionej kładce nabrało wyglądu orientalnego ogrodu. Spotkać tu można bogatą roślinność. Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci uczą się jak ważna jest mała retencja wody. Ponadto teren koło sali gimnastycznej przestał być zalewany przez wodę opadową z rynny. Kolejnym punktem ścieżki są poletka zbóż. Małe obszary pod uprawę zostały wydzielone obrzeżami w kształcie figur matematycznych. W tym miejscu uczniowie dowiadują się jak ważne jest rolnictwo naturalne. Ścieżki pomiędzy poletkami zostały zabezpieczone agrotkaniną oraz warstwą żwiru. W części zalesionej usytuowane zostały 4 kompostowniki do których to składowane są roślinne odpady. Jest to miejsce edukacji o tworzeniu się gleby. W otoczeniu drzew powstała duża drewniana altana z ławostołami w której prowadzone są lekcje, zajęcia przyrodnicze. Altana została wyposażona w 5 koszy do segregacji odpadów. W niedalekiej odległości usytuowana jest stacja meteorologiczna dzięki której wzbogacamy lekcje geografii, przyrody o prowadzenie pomiarów oraz doświadczeń. W części leśnej ciągnie się Grąd - ścieżka edukacyjna. Zależało nam na tym aby wpisała się ona w naturalne środowisko. Uzyskaliśmy pozwolenie na usunięcie drzew chorych, suchych zagrażających bezpieczeństwu. Na terenie całego punktu dydaktycznego w kluczowych miejscach postawiliśmy tablice edukacyjne dotyczące danej tematyki pasującej do danego obszaru edukacyjnego. Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Łodzi oraz pracy wielu rąk - uczniów, rodziców, nauczycieli, wolontariuszy, mógł powstać nasz piękny punkt dydaktyczny, który służy całej społeczności szkolnej. Całkowity koszt projektu Eko pracownie wyniósł 60 000 zł, z dofinansowania otrzymaliśmy 57 000 zł.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej