Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady rekrutacji uczestników SP142 na wyjazdy zagraniczne

Zasady rekrutacji uczestników na wyjazdy zagraniczne w ramach projektun Erasmus+ "Komunikacja i środowisko ponad wszystko!" w SP 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi

 1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 • Dyrekcja szkoły
 • koordynator projektu.
 • przedstawiciel zespołu nauczycieli ds. projektu.
 1. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu.
 2. Chętni uczniowie, w terminie ustalonym przez komisję, zgłaszają swoją kandydaturę na zatwierdzonym przez komisję druku wraz ze zgodą obojga rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd dziecka za granicę. Formularz dostępny będzie w sekretariacie i na szkolnej stronie po ogłoszeniu rekrutacji na wyjazd.
 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.
 2. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci spełniające następujące wymagania:
 • są uczniami Szkoły Podstawowej nr 142 Zawiszy Czarnego w Łodzi
 • są uczniami klas V-VIII;
 • posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim;
 • nie sprawiają kłopotów wychowawczych;
 • angażują się w realizację projektu biorąc udział w kole Eramsus+ działaniach na poziomie szkoły
 • (przygotowywanie materiałów, prezentacji, filmów, dokumentacja realizacji projektu,
 • konieczność przystąpienia do konkursu na LOGO, nagranie filmiku o szkole.).
 • godnie wypełniają obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym;
 • są komunikatywne, otwarte, umieją radzić sobie w różnych sytuacjach oraz posiadają
 • umiejętność współpracy w grupie;
 • cechuje je rzetelność, uczciwość i sumienność podczas realizacji postawionych zadań.
 1. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać aktualny paszport.
 2. Zobowiązują się podzielić z wrażeniami z wizyty ze społecznością szkolną (PPT)
 3. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

 Procedura kwalifikacyjna

 1. Podczas wyboru członków delegacji pod uwagę brane będą następujące kryteria: wyniki nauczania na świadectwie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego ( średnia ocen, ocena z zachowania, ocena z jęz. angielskiego) oraz  autoprezentacja (może być PPT- koniecznie ustna (po polsku)) w zależności od zaangażowania, umiejętności zaprezentowania własnych pomysłów, poprawności i staranności opisu.

Pytania:

 • Dlaczego jesteś zainteresowany wyjazdem?
 • W jaki sposób będziesz przygotowywał się do wyjazdu?
 • Jak oceniasz swoje możliwości komunikowania się w języku obcym?
 • Co zrobisz, jeśli będziesz chciał coś powiedzieć (zapytać o coś), a nie będziesz znał właściwych słów?
 • Jakie są korzyści z wyjazdu? (Dla Ciebie, Twojego otoczenia, Twojej szkoły)
 • W jaki sposób chciałbyś / chciałabyś przedstawić relację z wyjazdu (w szkole)?
 1. Lista uczestników wyjazdu ogłaszana będzie najpóźniej w styczniu 2024r. Lista uczestników spotkania w Polsce zostanie ogłoszona najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem przyjazdu uczestników. W/w lista zostanie wywieszona w siedzibie szkoły na tablicy Erasmus+.
 2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, rodzice uczestnika pokrywają koszty poniesione przez szkołę (np. zmiana rezerwacji biletu lotniczego). W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów zakwalifikowanych przez Komisję na wyjazd zagraniczny prawo  wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności.