Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

"Pięknie czytany Pan Kern" dla klas I -III

Gorąco zapraszamy uczniów kl. I-III do udziału w konkursie pięknego czytania tekstów Ludwika Jerzego Kerna.

Organizatorem konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi.

1. CELE KONKURSU:
• popularyzowanie utworów Ludwika Jerzego Kerna,
• kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
• rozwijanie zdolności pięknego czytania uczniów,
• promowanie talentów,
• wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
• rozbudzanie wrażliwości na piękno prozy,

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III,
• zgłoszenia do konkursu należy kierować do p. Agnieszki Pawliczak, p. Doroty Pawlak lub do bibliotekarki szkolnej p. Anny Załuskiej do 10 marca 2021 r.,

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:
• Komisja przygotuje zestaw tekstów prozą, które będą wcześniej dostępne na Librusie w zakładce Wiadomości by uczniowie mogli się z nimi wcześniej zapoznać.
• Podczas konkursu uczestnik losuje jeden z opublikowanych wcześniej tekstów.
• Pierwszy uczestnik przygotowuje się do czytania przez 3 minuty.
• Kolejny uczestnik ma możliwość zapoznania się z tekstem przez czas prezentacji poprzednika.
• Czas czytania wylosowanego tekstu wynosi ok. 2 minut.
• Po przekroczeniu tego czasu sygnał dźwiękowy przerwie prezentację.

4. KRYTERIA OCENY:
Jury oceniać będzie:
• technikę czytania (płynność, dykcję i tempo czytania),
• interpretację tekstu poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu (takich jak: pauzowanie, tempo, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy, mimikę, tzw. intuicję artystyczną, kontakt z odbiorcą, radzenie sobie z tremą),
• kulturę słowa (artykulację, akcent, przestankowanie).

5. TERMINY:
• Do 10 marca 2021 r. można zgłaszać swoje uczestnictwo w konkursie.
• Konkurs odbędzie się 24 marca 2021 r. o godz. 9.00.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Librusie w ciągu tygodnia od daty konkursu.
• Wręczenie nagród nastąpi podczas oficjalnego podsumowania szkolnego projektu literackiego „Jaśnie Pan Kern”.

5. NAGRODY:
• Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy nagrodę niespodziankę.
• Przypominamy, że udział w konkursach jest możliwością zdobycia dodatkowej oceny z zachowania.

6. JURY:
W składzie jury zasiądą nauczyciele kl. II- III oraz nauczyciel bibliotekarz p. Anna Załuska oraz zaproszony Gość.

Regulamin opracował zespół w składzie:
• Anna Załuska
• Dorota Pawlak
• Agnieszka Pawliczak