Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

"Pięknie czytany Pan Kern" dla klas I -III

Gorąco zapraszamy uczniów kl. I-III do udziału w konkursie pięknego czytania tekstów Ludwika Jerzego Kerna.

Organizatorem konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi.

1. CELE KONKURSU:
• popularyzowanie utworów Ludwika Jerzego Kerna,
• kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
• rozwijanie zdolności pięknego czytania uczniów,
• promowanie talentów,
• wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
• rozbudzanie wrażliwości na piękno prozy,

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III,
• zgłoszenia do konkursu należy kierować do p. Agnieszki Pawliczak, p. Doroty Pawlak lub do bibliotekarki szkolnej p. Anny Załuskiej do 10 marca 2021 r.,

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:
• Komisja przygotuje zestaw tekstów prozą, które będą wcześniej dostępne na Librusie w zakładce Wiadomości by uczniowie mogli się z nimi wcześniej zapoznać.
• Podczas konkursu uczestnik losuje jeden z opublikowanych wcześniej tekstów.
• Pierwszy uczestnik przygotowuje się do czytania przez 3 minuty.
• Kolejny uczestnik ma możliwość zapoznania się z tekstem przez czas prezentacji poprzednika.
• Czas czytania wylosowanego tekstu wynosi ok. 2 minut.
• Po przekroczeniu tego czasu sygnał dźwiękowy przerwie prezentację.

4. KRYTERIA OCENY:
Jury oceniać będzie:
• technikę czytania (płynność, dykcję i tempo czytania),
• interpretację tekstu poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu (takich jak: pauzowanie, tempo, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy, mimikę, tzw. intuicję artystyczną, kontakt z odbiorcą, radzenie sobie z tremą),
• kulturę słowa (artykulację, akcent, przestankowanie).

5. TERMINY:
• Do 10 marca 2021 r. można zgłaszać swoje uczestnictwo w konkursie.
• Konkurs odbędzie się 24 marca 2021 r. o godz. 9.00.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Librusie w ciągu tygodnia od daty konkursu.
• Wręczenie nagród nastąpi podczas oficjalnego podsumowania szkolnego projektu literackiego „Jaśnie Pan Kern”.

5. NAGRODY:
• Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy nagrodę niespodziankę.
• Przypominamy, że udział w konkursach jest możliwością zdobycia dodatkowej oceny z zachowania.

6. JURY:
W składzie jury zasiądą nauczyciele kl. II- III oraz nauczyciel bibliotekarz p. Anna Załuska oraz zaproszony Gość.

Regulamin opracował zespół w składzie:
• Anna Załuska
• Dorota Pawlak
• Agnieszka Pawliczak