Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs recytatorski pt. "Wierszowany Pan Kern" organizowany dla klas I-VIII w ramach projektu Jaśnie Pan Kern

Umiesz recytować? Zaczaruj nas słowem!

Zgłoś się do konkursu recytatorskiego w ramach projektu "Jaśnie Pan Kern".

Regulamin 

1. CELE KONKURSU:
• popularyzowanie wierszy Ludwika Jerzego Kerna;
• kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości;
• rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów;
• promowanie talentów recytatorskich;
• wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa;
• rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII;
• zgłoszenia do konkursu uczniowie klas I - III kierują do Pani Magdaleny Michlińskiej, natomiast uczniowie klas IV - VIII do nauczyciela bibliotekarza Pani Anny Załuskiej do końca lutego 2021 r.,
• uczeń samodzielnie dokonuje wyboru wiersza, jednak w przypadku trudności zgłasza się do nauczycieli: Pani Anny Załuskiej, Pani Magdaleny Michlińskiej, Pani Agnieszki Pawliczak, Pani Katarzyny Madej i Pani Doroty Koryckiej. Może ich również poprosić o konsultacje.

 

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

• z uwagi na sytuację epidemiologiczną zachęcamy do nadsyłania filmików z nagraniem swojej recytacji wiersza L.J. Kerna:

uczniowie klas I - III do Pani Magdaleny Michlińskiej, na adres e-mail: m.michlinska@sp142.elodz.edu.pl

uczniowie klas IV - VIII do Pani Anny Załuskiej, na adres e-mail: a.zaluska@sp142.elodz.edu.pl

W tytule należy podać imię, nazwisko i klasę oraz tytuł wiersza.

Dla uczniów klas I - III, którzy chcą recytować w szkole, konkurs odbędzie się dnia 17 marca 2021 r. o godz. 10.50

Dla uczniów z klas IV - VIII zorganizujemy spotkanie wideo na platformie Teams, dnia 18 marca 2021 r. po zajęciach szkolnych, podczas którego jury wysłucha i oceni recytacje. Dokładna godzina zostanie podana w pierwszych dniach marca.

 

4. KRYTERIA OCENY:
• wybór utworu w kontekście tematu konkursu;
• opanowanie pamięciowe utworu;
• trafność interpretacji głosowej (dykcja, logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza);
• kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie);
• ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

 

5. TERMINY:
• do końca lutego 2021 r. można zgłaszać swoje uczestnictwo w konkursie;
filmik z nagraną recytacją należy przesłać najpóźniej do 17 marca włącznie na podane adresy e-mailowe:
uczniowie klas I - III na adres e-mail: m.michlinska@sp142.elodz.edu.pl.
uczniowie klas IV - VIII na adres e-mail: a.zaluska@sp142.elodz.edu.pl.

W tytule należy podać imię, nazwisko i klasę oraz tytuł wiersz.

• wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Librusie do końca marca 2021 r.
• wręczenie nagród nastąpi podczas oficjalnego podsumowania szkolnego projektu literackiego „Jaśnie Pan Kern”.

 

5. NAGRODY:
• Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy nagrodę niespodziankę i ocenę z języka polskiego.
• Przypominamy, że udział w konkursach jest możliwością zdobycia dodatnich punktów lub ocen z zachowania.

 

6. JURY:
W składzie jury zasiądą: nauczyciel bibliotekarz Pani Anna Załuska, nauczyciele: Pani Magdalena Michlińska, Pani Agnieszka Pawliczak, Pani Katarzyna Madej, Pani Dorota Korycka oraz zaproszony Gość.

 

Regulamin opracował zespół w składzie:
Pani Anna Załuska,
Pani Magdalena Michlińska
Pani Agnieszka Pawliczak
Pani Katarzyna Madej
Pani Dorota Korycka