Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs recytatorski pt. "Wierszowany Pan Kern" organizowany dla klas I-VIII w ramach projektu Jaśnie Pan Kern

Umiesz recytować? Zaczaruj nas słowem!

Zgłoś się do konkursu recytatorskiego w ramach projektu "Jaśnie Pan Kern".

Regulamin 

1. CELE KONKURSU:
• popularyzowanie wierszy Ludwika Jerzego Kerna;
• kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości;
• rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów;
• promowanie talentów recytatorskich;
• wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa;
• rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII;
• zgłoszenia do konkursu uczniowie klas I - III kierują do Pani Magdaleny Michlińskiej, natomiast uczniowie klas IV - VIII do nauczyciela bibliotekarza Pani Anny Załuskiej do końca lutego 2021 r.,
• uczeń samodzielnie dokonuje wyboru wiersza, jednak w przypadku trudności zgłasza się do nauczycieli: Pani Anny Załuskiej, Pani Magdaleny Michlińskiej, Pani Agnieszki Pawliczak, Pani Katarzyny Madej i Pani Doroty Koryckiej. Może ich również poprosić o konsultacje.

 

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

• z uwagi na sytuację epidemiologiczną zachęcamy do nadsyłania filmików z nagraniem swojej recytacji wiersza L.J. Kerna:

uczniowie klas I - III do Pani Magdaleny Michlińskiej, na adres e-mail: m.michlinska@sp142.elodz.edu.pl

uczniowie klas IV - VIII do Pani Anny Załuskiej, na adres e-mail: a.zaluska@sp142.elodz.edu.pl

W tytule należy podać imię, nazwisko i klasę oraz tytuł wiersza.

Dla uczniów klas I - III, którzy chcą recytować w szkole, konkurs odbędzie się dnia 17 marca 2021 r. o godz. 10.50

Dla uczniów z klas IV - VIII zorganizujemy spotkanie wideo na platformie Teams, dnia 18 marca 2021 r. po zajęciach szkolnych, podczas którego jury wysłucha i oceni recytacje. Dokładna godzina zostanie podana w pierwszych dniach marca.

 

4. KRYTERIA OCENY:
• wybór utworu w kontekście tematu konkursu;
• opanowanie pamięciowe utworu;
• trafność interpretacji głosowej (dykcja, logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza);
• kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie);
• ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

 

5. TERMINY:
• do końca lutego 2021 r. można zgłaszać swoje uczestnictwo w konkursie;
filmik z nagraną recytacją należy przesłać najpóźniej do 17 marca włącznie na podane adresy e-mailowe:
uczniowie klas I - III na adres e-mail: m.michlinska@sp142.elodz.edu.pl.
uczniowie klas IV - VIII na adres e-mail: a.zaluska@sp142.elodz.edu.pl.

W tytule należy podać imię, nazwisko i klasę oraz tytuł wiersz.

• wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Librusie do końca marca 2021 r.
• wręczenie nagród nastąpi podczas oficjalnego podsumowania szkolnego projektu literackiego „Jaśnie Pan Kern”.

 

5. NAGRODY:
• Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy nagrodę niespodziankę i ocenę z języka polskiego.
• Przypominamy, że udział w konkursach jest możliwością zdobycia dodatnich punktów lub ocen z zachowania.

 

6. JURY:
W składzie jury zasiądą: nauczyciel bibliotekarz Pani Anna Załuska, nauczyciele: Pani Magdalena Michlińska, Pani Agnieszka Pawliczak, Pani Katarzyna Madej, Pani Dorota Korycka oraz zaproszony Gość.

 

Regulamin opracował zespół w składzie:
Pani Anna Załuska,
Pani Magdalena Michlińska
Pani Agnieszka Pawliczak
Pani Katarzyna Madej
Pani Dorota Korycka