Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs na prezentację multimedialną "Multimedialny Pan Kern"

Oto kolejny konkurs w szkolnych Kernaliach - zachęcam do wzięcia udziału. 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i twórczości Ludwika Jerzego Kerna.

Regulamin

konkursu na prezentację multimedialną 

"Multimedialny Pan Kern"

dla klas IV - VIII

Cele konkursu:

  • zainteresowanie uczniów sylwetką twórcy;
  •  rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
  • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji;
  • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

Warunki przygotowania prezentacji:
- prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie z rozszerzeniem *.ppt lub *.pptx);
- zawarte w prezentacji filmy lub dźwięki należy wstawić do folderu wraz z prezentacją;
- jako nazwę folderu, pliku z prezentacją należy wpisać swoje nazwisko i imię;
- prace muszą być wykonane indywidualnie;
- w prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych (na ostatnim slajdzie prezentacji) oraz o autorze pracy (na pierwszym lub ostatnim slajdzie prezentacji);
- praca musi zawierać minimum 15 slajdów.

Kryteria oceny:
- kreatywny sposób przedstawienia informacji na temat twórcy;
- poprawność językowa tekstów znajdujących się na slajdach;
- estetyka pracy - grafika, animacje, kolorystyka, przejrzysty układ;
- stopień trudności użytych technik, animacji.

Miejsce i termin składania prac:
Prace należy przesłać elektronicznie na adres: d.korycka@sp142.elodz.edu.pl w terminie - do końca marca 2021 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2021 br. podczas oficjalnego podsumowania szkolnego projektu literackiego „Jaśnie Pan Kern”, a najlepsze prace zostaną nagrodzone.