Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs na prezentację multimedialną "Multimedialny Pan Kern"

Oto kolejny konkurs w szkolnych Kernaliach - zachęcam do wzięcia udziału. 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i twórczości Ludwika Jerzego Kerna.

Regulamin

konkursu na prezentację multimedialną 

"Multimedialny Pan Kern"

dla klas IV - VIII

Cele konkursu:

  • zainteresowanie uczniów sylwetką twórcy;
  •  rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
  • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji;
  • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

Warunki przygotowania prezentacji:
- prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie z rozszerzeniem *.ppt lub *.pptx);
- zawarte w prezentacji filmy lub dźwięki należy wstawić do folderu wraz z prezentacją;
- jako nazwę folderu, pliku z prezentacją należy wpisać swoje nazwisko i imię;
- prace muszą być wykonane indywidualnie;
- w prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych (na ostatnim slajdzie prezentacji) oraz o autorze pracy (na pierwszym lub ostatnim slajdzie prezentacji);
- praca musi zawierać minimum 15 slajdów.

Kryteria oceny:
- kreatywny sposób przedstawienia informacji na temat twórcy;
- poprawność językowa tekstów znajdujących się na slajdach;
- estetyka pracy - grafika, animacje, kolorystyka, przejrzysty układ;
- stopień trudności użytych technik, animacji.

Miejsce i termin składania prac:
Prace należy przesłać elektronicznie na adres: d.korycka@sp142.elodz.edu.pl w terminie - do końca marca 2021 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2021 br. podczas oficjalnego podsumowania szkolnego projektu literackiego „Jaśnie Pan Kern”, a najlepsze prace zostaną nagrodzone.