Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 1. Zadania wynikające z organizacji roku szkolnego, obowiązujące szkołę
  • termin rozpoczęcia: 01.09.2022 r.

  • termin zakończenia roku szkolnego: 23.06.2023 r.

Terminy ferii i dni wolnych:

  • Świąteczne ferie zimowe: 22 – 31 grudnia 2022 r.

  • Ferie zimowe: 16 stycznia – 29 stycznia 2023 r.

  • Wiosenne ferie świąteczne: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Inne ważne daty:

  • Ślubowanie klas pierwszych: 14 października 2022 r.

  • Święto Edukacji Narodowej: 14 października 2022 r.

  • Wieczornica listopadowa: 9 listopada 2022 r.

  • Wspólnie obchodzone święta: Jasełka, kiermasz świąteczny: 21 grudnia 2022 r.

  • Bal karnawałowy: 14 lutego 2023 r.

  • Dzień Otwartych Drzwi: 15 kwietnia 2023 r.

  • Święto Patrona Szkoły: 10 maja 2023 r.

  • Piknik Bałucki: 3 czerwca 2023 r.

  • Zakończenie I półrocza: 13 stycznia 2023 r.
2. Zadania związane z systemem oceniania w szkole:
  • daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych: 10 stycznia 2023 r. i 20 czerwca 2023 r.

  • daty plenarnych rad klasyfikacyjnych: 26 stycznia 2023 r. i 26 czerwca 2023 r.

  • terminy wystawiania projektów ocen i powiadamiania rodziców o proponowanej ocenie ucznia: 20 grudnia 2022 r. i 9 czerwca 2023 r.

  • terminy ostatecznego wystawiania ocen: 5 stycznia i 16 czerwca 2023 r.

3. Zadania związane z systemem egzaminów zewnętrznych:
  • terminy egzaminów: 23-25 maja 2023 r.

  • składanie wniosków - uczniowie z dysleksją: 30 września 2022 r.

  • data składania deklaracji dotyczących języka obcego na egzaminie przez uczniów klas 8: 30 września 2022 r.

  • data powołania komisji egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie egzaminów: 13 stycznia 2023 r.
4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2022 r., 22 grudnia 2022 r., 28 kwietnia 2023 r., 2 maja 2023 r., 9 czerwca 2023 r.

5. Harmonogram spotkań z rodzicami i dyżurów nauczycielskich:
  • zebranie informacyjne, wybór rad klasowych, sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego: 13 września 2022 r.

  • zebranie na zakończenie I półrocza - podsumowanie pracy: 10 stycznia 2023 r.

  • zebranie z rodzicami podsumowanie roku szkolnego: 30 maja 2023 r.

  • terminy konsultacji: 11 października 2022 r., 22 listopada 2022 r., 20 grudnia 2022 r., 4 kwietnia 2023 r.