Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 1. Zadania wynikające z organizacji roku szkolnego, obowiązujące szkołę
  • termin rozpoczęcia: 01.09.2022 r.

  • termin zakończenia roku szkolnego: 23.06.2023 r.

Terminy ferii i dni wolnych:

  • Świąteczne ferie zimowe: 22 – 31 grudnia 2022 r.

  • Ferie zimowe: 16 stycznia – 29 stycznia 2023 r.

  • Wiosenne ferie świąteczne: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Inne ważne daty:

  • Ślubowanie klas pierwszych: 14 października 2022 r.

  • Święto Edukacji Narodowej: 14 października 2022 r.

  • Wieczornica listopadowa: 9 listopada 2022 r.

  • Wspólnie obchodzone święta: Jasełka, kiermasz świąteczny: 21 grudnia 2022 r.

  • Bal karnawałowy: 14 lutego 2023 r.

  • Dzień Otwartych Drzwi: 15 kwietnia 2023 r.

  • Święto Patrona Szkoły: 21 kwietnia 2023 r.

  • Piknik Bałucki: 3 czerwca 2023 r.

  • Szkolne wycieczki: 29 maja - 2 czerwca 2023 r.

  • Zakończenie I półrocza: 13 stycznia 2023 r.
2. Zadania związane z systemem oceniania w szkole:
  • daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych: 10 stycznia 2023 r. i 20 czerwca 2023 r.

  • daty plenarnych rad klasyfikacyjnych: 26 stycznia 2023 r. i 26 czerwca 2023 r.

  • terminy wystawiania projektów ocen i powiadamiania rodziców o proponowanej ocenie ucznia: 20 grudnia 2022 r. i 9 czerwca 2023 r.

  • terminy ostatecznego wystawiania ocen: 5 stycznia i 16 czerwca 2023 r.

3. Zadania związane z systemem egzaminów zewnętrznych:
  • terminy egzaminów: 23-25 maja 2023 r.

  • składanie wniosków - uczniowie z dysleksją: 30 września 2022 r.

  • data składania deklaracji dotyczących języka obcego na egzaminie przez uczniów klas 8: 30 września 2022 r.

  • data powołania komisji egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie egzaminów: 13 stycznia 2023 r.
4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2022 r., 22 grudnia 2022 r., 2 maja 2022 r., 9 czerwca 2023 r.

5. Harmonogram spotkań z rodzicami i dyżurów nauczycielskich:
  • zebranie informacyjne, wybór rad klasowych, sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego: 13 września 2022 r.

  • zebranie na zakończenie I półrocza - podsumowanie pracy: 10 stycznia 2023 r.

  • zebranie z rodzicami podsumowanie roku szkolnego: 30 maja 2023 r.

  • terminy konsultacji: 11 października 2022 r., 22 listopada 2022 r., 20 grudnia 2022 r., 4 kwietnia 2023 r.